Budgetcoaching

Budgetcoachtraject bestaat in eerste instantie uit een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij besproken wordt welk maatwerk er nodig is voor ondersteuning van de financiële problematiek.

De volgende stap is een intakegesprek waarbij de administratieve gegevens van inkomsten en uitgaven, eventuele schuldenproblematiek in kaart worden gebracht. Met deze financiële analyse is er een advies voor een passend persoonlijk plan van aanpak.

In het plan van aanpak worden er afspraken gemaakt welke reële doelen er worden opgesteld om op termijn weer financieel stabiel te kunnen zijn. Inzicht in het budgetplan en schuldenoverzicht zorgt voor transparantie op de te verwachten resultaten uit het plan van aanpak. Afhankelijk van de financiële problematiek en welke soorten schulden er zijn, is er ook passende aandacht voor de persoonlijke omstandigheden om het welzijn te optimaliseren.

Financiële stabiliteit is opgebouwd uit meerdere domeinen, de persoonlijke omstandigheden die kunnen zorgen voor financiële problemen. Het onvoldoende digitaal vaardig zijn of de digitale middelen niet ter beschikking hebben, financiële stress deze meestal wordt veroorzaakt door derden. Loonbeslag bij de werkgever en maandelijks niet meer de primaire uitgaven als huur energie of zorgverzekering betaald kunnen worden. Niet of onvoldoende kunnen deelnemen in de maatschappij, geen werk hebben of sociaal geisoleert zijn. Budgetcoaching is passende aandacht in alle domeinen.

Budgetcoachtraject:

 • tijdsduur budgetcoachtraject
 • opstellen contract – ondertekening machtiging AVG privacywet
 • aanleveren van alle administratieve post
 • opstellen budgetplan – balans inkomsten en uitgaven
 • inventariseren eventuele schuldenpositie
 • aanmaak dossier administratie Onview
 • optimaliseren administratieve vaardigheden
 • visie financieelgedrag
 • optimaliseren inkomen verruimende regelingen als toeslagen
 • plan van aanpak reserveren van gelden
 • IB belastingen en primaire verzekeringen
 • preventie nazorg en recidive