Home

Mat Heugen Budgetcoaching is meer dan alleen het optimaliseren en stabiliseren van de financiële omstandigheden.

Budgetcoaching in 4 domeinen

Juiste aandacht voor de mens en zijn eigen autonomie is de rode draad tijdens het budgetcoachingstraject. Eigen autonomie is het zelf bepalen van keuzes – een eigen thuis hebben – serieus genomen worden – liefde – ergens bij kunnen horen in zowel maatschappelijke als sociale participatie – nuttig kunnen voelen met toekomstperspectief. Eigen autonomie en financiële stabilisatie zorgen voor een optimale welzijn. Bewustwording van financieel gedrag en eigenaarschap van de financiële omstandigheden zijn de drijfveren die zorgen voor een optimaal resultaat. Een scheiding, verliezen van je baan of uitgaven die niet meer passen binnen het te besteden budget. Steeds vaker betalingsachterstanden – schulden die maar niet willen verminderen – oplopende incasso’s – financiële post die ongeopend blijft – steeds minder te besteden, herkent u dit?Mat Heugen Budgetcoach:   MAATWERK    voor werkgevers – particulieren – gemeenten – woningcorporaties  – verzekeraars – financiële instellingen 

♦ Afwenden crisis-situatie bij “huisuitzetting”                (afspraaktermijn 3 dagen)
♦ Intakegesprek – financiële analyse en advies              (afspraaktermijn 7 dagen)
Budgetcoach administratie inkomsten en uitgaven

♦ Financiële risico analyse schuldenpositie en advies preventie problematische schulden
♦ Preventie derdenbeslag (loonbeslag + aanmelding CAK ) financiële gezonde werknemers

♦ Budgetcoachtraject van schulden naar sparen
♦ Workshop administratieve vaardigheden en gedragsproblematiek bij schulden

Motto: armoede is geen keuze ” 


Budgetcoachtraject / Schuldhulpverlening                                                                                                                                                                                                                      trajectduur gemiddeld 8 maanden   ♦  maatwerk voor elke financiële situatie   ♦  financiële stabilisatie   ♦  financiële risico-analyse  ♦  flankerende hulp meervoudige problematiek  ♦  doorverwijzing/begeleiding bij problematische schulden  ♦

Inventarisatie:

Inventarisatie hulpvraag cliënt – financiële problematiek – persoonlijke omstandigheden (meervoudige problematiek)
Budgetmaandplan  – balans inkomsten en uitgaven – vrij te besteden bedrag 
Schuldenpositie – afloscapaciteit – beslagvrije voet – derdenbeslag – dwangbevelen

Analyse:

Schulden financiële analyse budgetcoach

Financiële analyse inkomsten en uitgaven                                            • Financiële bestedingsruimte
Overzicht schuldenpositie – risico-analyse                                           • Preferente en concurrente schuldeisers
Betalingsafspraken schuldeisers                                                              • Preventie incasso -deurwaarders
Afloscapaciteit optimaliseren                                                                    • Stabilisatie schuldenpositie
Analyse derdenbeslag – dwangbevelen                                                 • Preventie en stabilisatie

Advies:

sparen reserveren lenenPlan van aanpak financiële stabilisatie – communicatie / betalingsregelingen derden
Inkomen verruimen – optimaliseren toeslagen/belastingen
Administratie op orde – financieel inzicht budgetplan – overzicht schuldenpositie
Spaar/reserveringsplan – persoonlijke leningen – primaire verzekeringen
Persoonlijke administratie-map 

Service:                             Inloggen eigen persoonlijke financiële omgeving                                   Mijn dossier Onview    

 


  Wij ondersteunen Stichting Jarige Job                                                                                               Mat Heugen Budgetcoach  Intermediair    Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Jeugdfonds-960x1024.png                          

NEN 8048 Certificering                   K.vK 67.61.77.94                       BTW: NL.001.825.895.B79