Home

Mat Heugen Budgetcoaching is meer dan alleen het optimaliseren en stabiliseren van de financiële omstandigheden.

Budgetcoaching in 4 domeinen

Aandacht voor de mens en eigen autonomie is de rode draad tijdens het budgetcoaching traject. Eigen autonomie is het zelf bepalen van de keuzes – een eigen thuis hebben – serieus genomen worden – liefde – ergens bij horen (maatschappelijke en sociale participatie) – nuttig kunnen voelen – ergens in kunnen geloven. Eigen autonomie en stabiele financiën zorgen voor het optimale welzijn. Bewustwording van financieel gedrag en eigenaar worden van de financiële omstandigheden zijn de drijfveren die zorgen voor een goed resultaat. Een scheiding, verliezen van je baan of uitgaven die niet meer passen binnen het te besteden budget. Steeds vaker betalingsachterstanden – schulden die maar niet willen verminderen – oplopende incasso’s – financiële post die ongeopend blijft –  steeds minder te besteden, herkent u dit?

Neem vrijblijvend contact op en laat u adviserenMat Heugen Budgetcoach:   MAATWERK voor werkgevers – particulieren – gemeenten – woningcorporaties  – verzekeraars – banken 

♦ Afwenden crisis-situatie bij “huisuitzetting”  afspraaktermijn 3 dagen
♦ Intake – analyse en advies afspraaktermijn 7 dagen
Budgetcoach administratie inkomsten en uitgaven

♦ Financiële risico analyse schuldenpositie en advies preventie problematische schulden
♦ Preventie loonbeslag naar gezonde financiële werknemers

♦ Budgetcoachtraject van schulden naar sparen
♦ Workshop administratieve vaardigheden en gedragsproblematiek bij schulden

Motto: armoede is geen keuze ” 


Budgetcoachtraject   ♦   trajectduur gemiddeld 8 maanden   ♦   maatwerk voor elke financiële situatie   ♦  financiële stabilisatie   ♦  risico analyse 

Inventarisatie:

Inventarisatie hulpvraag – financiële problematiek
Budgetmaandplan invullen – afloscapaciteit
Werkwijze budgetcoachtraject

Analyse:

Schulden financiële analyse budgetcoach

Financiële analyse inkomsten en uitgaven                                             • financiële bestedingsruimte
Overzicht schuldenpositie                                                                           • preferente en concurrente schuldeisers
Betalingsafspraken schuldeisers                                                              • preventie incasso -deurwaarders
Afloscapaciteit optimaliseren                                                                    • stabilisatie schuldenafbouw
Analyse incasso en loonbeslagen                                                             • risico vermijdend

Advies:

sparen reserveren lenenPlan van aanpak – betalingsregelingen
Inkomen verruimen – optimaliseren toeslagen
Financiële stabilisatie – administratief inzicht/overzicht
Spaar/reserveringsplan – leningen – verzekeringen
Voorkomen van recidive en nazorgafspraak

Service: eigen account met persoonlijke Onview   inlogcode 


Mobiel: 06-20279218   K.V.K 67.61.77.94                                                                          Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00-20.00 – zaterdag 9.00 – 13.00 

website security

NEN 8048         gecertificeerd                           

Wij ondersteunen Stichting Jarige Job