Financiële Dienstverlening

Mat Heugen Budgetcoach & Budgetbeheer is meer dan alleen het optimaliseren van de financiële omstandigheden. Budgetcoaching schuldhulpverlening of budgetbeheer worden vertaald naar een persoonlijk plan van aanpak, waarbij de eigen autonomie, het maken van de eigen keuzes en het persoonlijk welzijn centraal staan.

Budgetcoaching is vooral gericht op de balans van inkomsten en uitgaven met als doel financiële stabiliteit. Het aanleren van administratieve vaardigheden en een juiste visie van financieel gedrag moet zorgen dat er op termijn weer zelfstandig de financiën beheert kunnen worden. Opstellen van een plan van aanpak, voor het reserveren van gelden voor onvoorziene uitgaven zorgt voor preventie op recidive.

Budgetbeheer wanneer men (tijdelijk) door persoonlijke omstandigheden zijn financiën niet of onvoldoende kan beheren. Budgetbeheer is op vrijwillige basis en tijdelijk van aard, maar zeker niet geheel vrijblijvend. Budgetbeheer voorziet dat de maandelijkse primaire uitgaven als huur of hypotheek zorgverzekering energie enz. betaald worden en er gelden gereserveerd kunnen worden voor onvoorziene uitgaven.

Schuldhulpverlening wanneer er sprake is van meerdere schulden en een eventueel toegepast loonbeslag bij de werkgever of op de uitkering. Bij loonbeslag is het van belang dat de juiste beslagvrije voet berekend wordt, om de maandelijkse primaire uitgaven te kunnen blijven betalen. Financieel inzicht in de schulden en passende betalingsregelingen zijn van groot belang om weer schuldenvrij te zijn in de toekomst. Bij een problematische schuldensituatie, wanneer er onvoldoende afloscapaciteit is voor de schuldeisers, ook begeleidende ondersteuning kan zijn voor een aanmelding bij de gemeente.

Motto “schulden hebben niet altijd met geld te maken”

Bezoekadres: Carmelstraat 34

K.v.K 67.61.77.94

6191 VS Beek

BTW nummer NL 001.825.895.B79

Mobiel +31 (0)6 20 279 218

mail@matheugenbudgetcoach.com