Werkgever

Loonbeslag werknemer (derdenbeslag) – Aanmelding CAK (zorgverzekering)

Loonbeslag:

Een vorm van derdenbeslag waarbij geen beslag wordt gelegd bij de werknemer (schuldenaar) maar bij een derden de werkgever. Er wordt beslag gelegd op het nog uit te betalen salaris of tegoeden. Bij loonbeslag moet er altijd rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Volgens de wetgeving is de beslagvrije voet 90% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Indien de beslagvrije voet niet juist wordt vastgesteld, komen de primaire uitgaven als huur of hypotheek – energiekosten en zorgkosten in het geding waarbij weer nieuwe schulden kunnen ontstaan.

Vroegsignalering:

Voor de werkgever is het van belang dat u de signalen van uw werknemer op tijd onderkent. Signalen kunt u herkennen aan dat uw werknemer vaker vraagt om over te werken – voorschot op het komende uit te betalen salaris of tegoeden – vaker ziek dan voorheen – minder productief – minder sociaal actief – humeurig of geprikkeld. Aanmelding CAK (Centraal Administratie Kantoor) i.v.m niet betalen premie zorgverzekering.

Kosten loonbeslag:

Uit Nibud onderzoek 2017 is gebleken dat een enkelvoudig loonbeslag u als werkgever € 13.000,- per werknemer kost. Een werknemer met een opgelegd of aankomend loonbeslag zorgt voor een productiviteitsafname met 20%   –  toename ziekteverzuim met 7 dagen  –  extra kosten administratief verwerken van het loonbeslag . Behalve de kosten van het loonbeslag zijn er een aantal risico’s als kans op fraude en/of omkoping die zich kunnen voor doen bij uw werknemer.

Budgetcoachingtraject / schuldhulpverlening:

Voorkomen van loonbeslagen en zorg dragen voor financieel gezonde werknemers is een must om een bedrijf stabiel en sociaal betrokken te houden. Investeren in een budgetcoachtraject is gemiddeld 5% van de kosten ten opzichte van de kosten van een loonbeslag. Tijdens het budgetcoachtraject zal de werknemer actief aan de slag gaan om het loonbeslag op te heffen, inzicht te verkrijgen in zijn of haar schuldenpositie en stabiliseren van de inkomsten en uitgaven. Aanleren van administratieve vaardigheden met een plan van aanpak om gelden te reserveren moet de kans op recidive voorkomen.