‘de praktijk’

“schulden hebben niet altijd met geld te maken” maar zijn het de omstandigheden die meestal zorgen voor financiële problematiek. Schulden zijn vaak het gevolg van jarenlange omstandigheden waarbij deze niet altijd kunnen worden omgekeerd voor financiële stabilisatie en voldoende welzijn.

Schulden zijn deels veroorzaakt door omstandigheden of het “onvermogen” om de juiste prioriteiten te stellen waarbij incasso en deurwaarderskosten alles in een stroomversnelling hebben gezet voor toenemende schulden. Primaire uitgaven staan dan ook onderdruk waarbij geen gelden gereserveerd kunnen worden voor onvoorziene uitgaven.

Financieel gedrag zou mede hebben gezorgd voor financiële problematiek waarbij deze visie niet altijd juist kan worden vastgesteld. Financieel gedrag is een samenstelling van persoonlijk (on)vermogen om de juiste keuzes of prioriteiten te stellen maar ook de “norm” waar men mee is opgegroeid. Schulden hebben is geen cumulatieve waarde van gelden en omstandigheden met als resultaat financiële problematiek.

“schulden hebben niet altijd met geld te maken”