Corona-crisis

Budgetmaandplan invullen 1e kolom (budgetplan) naar huidige situatie – volgende kolommen invullen naar financiële verwachtingen komende maanden. Laatste totaal kolom totaliseren van de maanden mei tot en met september – geeft een indicatie van de financiële situatie op termijn.

Kamer van Koophandel: check hier je regelingen www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Belastingdienst: kijk wat voor u de gevolgen zijn www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus

Administratieve ondersteuning is mogelijk via videobellen Skype of ZOOM